Pressemelding 5. februar 2021

ULNA Barnehagene overtar Klokkergården barnehage med virkning fra 05.02.2021. "Jeg er føler meg veldig trygg på at Klokkergården vil bli godt ivaretatt for barna våre, de foresatte og våre ansatte når vi nå blir en del av ULNA Barnehagene..." sier Grete Nordli.

ULNA barnehagene overtar Klokkergården Barnehage

Klokkergården Barnehage beholder navn, driftsform og innhold slik som i dag.

ULNA Barnehagene er drevet av pedagoger med et langsiktig perspektiv. Vi ønsker å forme fremtidens barnehager, med robuste barn, kvalitet og kompetanse i fokus. Det viktigste vi gjør for det enkelte barnet og samfunnet som helhet er å bidra til at alle barn får en god start i livet.

Med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen for barnehager, Barnekonvensjonen og ULNA Barnehagenes satsing innen psykisk helsefremmende barnehager, former vi robuste barn for fremtiden. Dette gjør vi ved å legge vekt på at barna er deltagende i et inkluderende fellesskap.

Vår oppgave er å være bidragsyter til utjevning av sosiale forskjeller, samt sørge for at nødvendige forebyggende tiltak gis så tidlig som mulig. Alle våre medarbeidere møter barna med tillit og respekt. De ivaretar de behov enkeltbarnet har ut fra sitt ståsted. Vår visjon er “Vi griper barndommens muligheter” ULNA barnehagene har 22 barnehager i Norge, og tar vare på over 1.200 barn hver dag. Hovedkontoret ligger på Helsfyr i Oslo.

Klokkergården Barnehage er eid av Grete Nordli som har drevet barnehagen siden oppstarten i 2007, altså i snart 14 år. Barnehagen er beliggende på Spiraltoppen i Drammen og har 65 ivrige barn.

«Jeg er føler meg veldig trygg på at Klokkergården vil bli godt ivaretatt for barna våre, de foresatte og våre ansatte når vi nå blir en del av ULNA Barnehagene, vi har veldig sammenfallende syn på hvordan en god barnehage skapes» sier Grete Nordli.

«Vi i ULNA Barnehagene er veldig fornøyd med å få en så særegen, populær og godt drevet barnehage med på laget, som en del av vår satsing. Vi gleder oss til å bli bedre kjent og jobbe videre med barna, foresatte og ansatte i Klokkergården Barnehage» sier Daglig leder i ULNA barnehagene Laila Haugen.

ULNA Barnehagene og Klokkergården Barnehage kan kontaktes ved spørsmål.

For mer informasjon:

www.ulna.no

www.klokkergaarden.barnehage.no 

 

Kontaktinformasjon:

ULNA Barnehagene                                Klokkergården Barnehage

Laila Haugen/Daglig leder                       Grete Nordli/Eier

Telefon: 48 27 15 39                              Telefon: 92 45 62 91

E-post: laila.haugen@ulna.no                  E-post: grete.nordli@gmail.com