Velkommen til Klokkergaarden Kultur- og Naturbarnehage

Søker dere en god barnehage til barnet deres?

Klokkergaarden Kultur og Naturbarnehage ligger på Friluftsmuseet på Spiraltoppen.
Den fine naturen, ren og frisk luft og friluftsmuseets vakre bygninger gir barnehagen mulighet til å gi barna gode opplevelser og kunnskap om natur og miljø, tradisjoner, kunst, kultur og historie. Dette mener vi, er med på å gi barna et ståsted og en forankring når de senere skal gjøre sine valg og danne seg sin identitet og holdninger.

Hovedbygningen er gamle Hegg klokkergård. Bygningen er våningshuset på Hegg Gård i Lier og er fra ca år 1820.

Naturhuset ble bygget 1986. Ni ettåringer har plass i ”Kammerset” som tidligere var portnerboligen til allmueskolen i Havnegata i Drammen.

Alle husene er pusset opp og godkjent til barnehagedrift. ULNA AS leier husene av Drammens Museum. http://www.drammens.museum.no/

Naturen er vår hovedkilde til lek og opplevelser. Vi kaller det naturnærvær. Vi ønsker å være en livskraftig barnehage som kombinerer liv og kraft, både bærekraft og skaperkraft og vi vil sette fokus på gleden og mulighetene som ligger i samspillet mellom mennesket,  naturen og kulturen.