Årstidsfester

Hvorfor feirer vi årstidsfester i Klokkergaarden Kultur- og Natur barnehage? I det pedagogiske arbeidet i barnehagen vår, er vi opptatt av dagens rytme og årets rytme. Det skaper en god hverdag for voksne og barn. At ting gjentar seg i ganske fast rekkefølge om dagen, gir barna trygghet og forutsigbarhet.

At ting gjentar seg i ganske fast rekkefølge om dagen, gir barna trygghet og forutsigbarhet.

Årsløpet er den store rytmen, og årstidsfestene ”leder oss” gjennom året. Vi går så og si fra den ene festen til den andre: forberedelse til feiring, selve festen - opplevelsen, etterklangen av feiringen, ….og så starter forberedelse til en ny fest. På denne måten kan barna både forbinde seg med festens innhold, gjenkjenne den med glede og oppdage nye ting i forhold til sin alder og erfaring.


Festene er et verktøy i vårt arbeid med:

Å styrke barnets opplevelse av rytme og sammenheng. Alt henger sammen i en levende vev av bevegelser" Arne Næss

Å formidle sanseinntrykk i forhold til kvaliteter som hver årstid, høytid og feiring har.

Å ta barnets etterlikning på alvor, vi går foran, ved siden og bak

Å utvikle barnets takknemlighet, hengivenhet, undring, ærefrykt, omsorg, mot og medfølelse, det gode møtet, naturnærvær, menneskenærvær, kulturnærvær, samspill natur-kultur- menneske.

Høstfest i september, Lanternefest i november, Adventspiral, St. Lucia feiring, nissefest, karneval, påskefest, 17. mai og sommerfest.

De fleste årstidsfester vi feirer har rot i gamle tradisjoner og naturens skiftninger. Gjennom forberedelser av årstidsfester bygges forventninger, og gjennom praktisk arbeid (for eksempel innhøsting, turer, baking, pynting, lage lanterner, dekorasjoner) opplever barna en aktiv samhørighet med hverandre og de voksne og en forventing av noe de kjenner.

Hver fest har sine tradisjoner knyttet til forberedelsene, kunstneriske aktiviteter, måltider, sanger og fortellinger. Vi gjør mest mulig sammen med barna, men noe forbereder de voksne alene slik at barna får mulighet til undring og overraskelse.

Vi skapes mens vi skaper.» Vi skaper vår historie – i en livskraftig barnehage.