Søke plass i Klokkergaarden Kultur- og Naturbarnehage

Barnehagen deltar i samordnet opptak for Drammens barnehagene. Det søkes i Vigilo gjennom Drammen kommune.