Et eget hus for de aller minste

Kammerset er avdelingen for de aller minste barna, altså ett-åringene. Et lite grønt hus hvor barna er skjermet og har sine små senger å sove i. Her skal de få gode opplevelser i trygge omgivelser slik at de etterhvert er klare for å gå videre til Småklokker eller Blåklokker.

På Kammerset er det ni barn. Line H er pedagogiske leder, Grazyna er fagarbeider og Vibeke pedagogisk medarbeider. Vi synger og prater, spiser grøt til frokost og grønnsaker til lunsj. Når vi skal spise, tenner vi lys og synger om solen og jorden.

Vi stabber av gårde på tur. Skal vi veldig langt, så tar vi firhjulingene.