Klokkergaarden Kultur- og Naturbarnehage

 

Vi i Klokkergaarden barnehage skal bidra til at alle barna som har en barnehageplass hos oss får en god barndom fylt med lek, gode opplevelser, undring, utforsking og mestring, trygghet og glede. Barna skal få gode opplevelser i natur, kultur- og menneske nærvær.

 

Barnehagens visjon:

I Klokkergaarden Kultur- og Naturbarnehage gir vi barna en god barndom preget av gode møter med mennesker, natur og kultur. Vi bidrar til å gi barna et ståsted og en forankring for dannelse av identitet og holdninger som bidrar til et godt liv og en bærekraftig utvikling av vårt hjem, jorda.

Klokkergaarden barnehage er en livskraftig barnehage, et minisamfunn bestående av en mangfoldig gruppe av voksne og barn.

Alle mennesker er like mye verdt og har en iboende kraft til utvikling. Mangfoldet av mange ulike mennesker skaper et berikende miljø.

 

Dette forutsetter at personalet i barnehagen tar ansvar for nærværet og det gode møtet når de er sammen med små og store mennesker, at de er bevisste på å være i vekslingen av å gå foran, ved siden og bak og at det er situasjonen som er avgjørende for hva vi gjør når.