Det gode møtet


Vår barnehage skal være:
En møteplass for små og store mennesker.
En læringsarena for det forskende og nysgjerrige barnet.
En omsorgsinstitusjon hvor små og store kan gi og få omsorg.
Et sted hvor barn, foreldre og ansatte opplever å være til nytte og ha en betydningsfull rolle.

To områder i barneoppdragelsen er viktigere enn noen andre, mener Magne Raundalen og vi:

- å bry seg om seg selv og andre.
Dette kalles selvfølelse og empati.

Vår visjon

I Klokkergaarden Natur og Kultur barnehage bidrar vi til å gi barna en god barndom preget av gode møter med mennesker, natur og kultur. Et ståsted og en forankring, for dannelse av identitet og holdninger som bidrar til et godt liv og en bærekraftig utvikling av vårt hjem, jorda.

Klokkergaarden barnehage er en livskraftig barnehage, et minisamfunn som består av voksne og barn fra ulike nasjoner, kultur, kjønn, sosial bakgrunn, fysikk, størrelse, status og alder.

Alle mennesker er like mye verdt og har en iboende kraft til utvikling. Mangfoldet av ulike mennesker skaper et berikende miljø.

”Alt henger inderlig sammen i en levende vev av bevegelser” (Arne Næss.)