Nyheter

 • Drammen kommune

  Hvem kan få redusert foreldrebetaling, gratis kjernetid og gratis barnehageplass?

  09.05.2023 14.50
 • «Det gode møtet»

  Klokkergaarden Kultur-og Naturbarnehage har søkt og fått midler fra regional ordning Viken, «Rekomp» som vi kaller det. Det betyr at USN får midler til å frigjørelse av tid slik at de kan bidra til å samarbeide om kompetanseheving i barnehagene. Barnehagene får også midler, av ulik grad, til egen barnehage. Klokkergaarden er allerede i denne ordningen og vi har fått midler for tre nye år. Det fine med dette er at det er barnehagebasert kompetanseutvikling, hele personalgruppen er med.

  01.05.2023 10.57
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...