«Det gode møtet»

Klokkergaarden Kultur-og Naturbarnehage har søkt og fått midler fra regional ordning Viken, «Rekomp» som vi kaller det. Det betyr at USN får midler til å frigjørelse av tid slik at de kan bidra til å samarbeide om kompetanseheving i barnehagene. Barnehagene får også midler, av ulik grad, til egen barnehage. Klokkergaarden er allerede i denne ordningen og vi har fått midler for tre nye år. Det fine med dette er at det er barnehagebasert kompetanseutvikling, hele personalgruppen er med.

Vi er veldig takknemlig for at vi fortsatt får samarbeide med Hanne Lund-Kristensen fra USN. 
Hanne har vært med oss som faglig samarbeidspartner siden 2013. "Det gode møtet" med kultur, natur og mennesker vokste frem den første tiden barnehagen ble drevet,  under Grete Nordli, tidligere eier. Men hva innebærer egentlig dette? Kontinuerlig jobber vi med verdigrunnlaget i personalgruppa.  Vi kaller oss "Den livskraftige barnehagen", vi dykker inn i begreper og trekker tråder til hverdagen og hvordan vi som voksne er modeller for barna. Personalet i barnehagen tilbringer mye tid sammen med barna, og er, i tillegg til foreldrene, viktig for barnets dannelse. Vi har tro på at de holdninger som skapes tidlig, blir med gjennom livet. 
Vi tenker som Arne Næss, "alt henger sammen i en levende vev av bevegelser", og er opptatt av økosofi og bærekraftig utvikling. Dette året dykker vi, personalet, inn i økoselvbegrepet. Vi jobber med egen bevisstgjøring, nettopp for å bli enda mer bevisst i voksenrollen sammen med barna. 
I august skal personalgruppen på tur til Tvergastein, Arne Næss sin hytte under Hallingskarvet. Det motiverer. 

Fredag og lørdag dykket vi igjen inn i økoselvmodellen og våre individuelle prosjekt. Hanne Lund-Kristensen tok oss med inn i teorien og hjalp oss å trekke røde tråder til hverdagen. Fredag var også Grete Nordli sammen med oss, der hun  fortalte om oppstarten og dannelsen av mantraet "Det gode møtet"