Årsplan og vedtekter for Klokkergaarden Kultur- og Naturbarnehage 2023 - 2024

Vi skal gi tulipanen et så gunstig miljø at den blir så stor, vakker og velutviklet som den overhodet har mulighet for å bli - men den skal ikke tvinges til å bli en rose. ( August W. F. Frøbel.)

ÅRSPLAN KLOKKERGAARDEN 2024 - 2025.docx

 

 Vedtekter: 

  

  Vedtekter Klokkergaarden Kultur- og Naturbarnehage AS – fra august 2024.docx