Respekt for barnets opplevelsesverden

Vi mener at barn skal ses som subjekter helt fra begynnelsen av livet, og ikke bare som objekter som skal påvirkes og formes.

Å behandle barn som subjekt – med respekt for deres opplevelsesverden – er viktig, ikke bare for å styrke barnets selvfølelse og mentale helse, men også for å unngå mobbing og utvikling av volds tendenser.

Å møte barn som subjekt er å legge grunnlag for medmenneskelighet og konstruktive relasjoner både i barnehage og andre steder.

For å ha dette grunnsynet med oss i barnehagedagen
kreves det en bevissthet av personalets forhold til:

  • Barns medvirkning
  • Omsorg
  • Barns lek
  • Barnehagens læringsmiljø