Utdanningsdirektoratet har plukket ut ULNA- barnehagene til et pilotprosjekt

23 barnehageeiere med til sammen 128 barnehager, både kommunale og private, fra Oslo og Viken fylke meldte sin interesse for Utdanningsdirektoratets pilot om ekstern veiledning av barnehageeiere.

Daglig leder, Laila Haugen, og Personal- og barnehagesjef, Lillian Åkesson, forteller at de er glad og stolt over at ULNA- barnehagene er blant de 7 barnehageeiere som ble plukket ut til å delta i piloten.

Statsforvalteren inviterte i januar barnehageeiere til å melde interesse for å delta i pilot om ekstern veiledning av barnehageeiere. Det har vært stor interesse både lokalt og nasjonalt for deltakelse i piloten og Utdanningsdirektoratet har gjort en vurdering og prioritert et utvalg ut fra kriteriene mangfold, variasjon, størrelse og geografi.

Følgende barnehageeiere ble valgt ut til å delta i piloten:

Kommunale eiere:
Oslo kommune Bydel Sagene med 20 kommunale barnehager
Lillestrøm kommune med sine 27 kommunale barnehager
Modum kommune med sine 6 kommunale barnehager

Private eiere:
Lovisenberg diakonhjem med 1 barnehage
Akershus sykehus med 5 statlige barnehager
ULNA barnehagene med 18 private barnehager
Vestby naturbarnehage med 5 private barnehager

 

Laila Haugen, daglig leder i ULNA- barnehagene, forteller at vi ser frem til å delta og bidra i denne piloten. Arbeidet starter våren 2021 hvor OsloMet har ansvar for oppdraget, og skal følge opp deltakerne i piloten.