PRESSEMELDING Oslo, 30. april 2020

Med virkning fra 30.04.2020 overtar ULNA barnehagene Gaustadsnippen barnehage. Barnehagen beholder navn, driftsform og innhold slik som i dag.   

ULNA barnehagene er drevet av pedagoger med et langsiktig perspektiv. Vi ønsker å forme fremtidens barnehager, med robuste barn, kvalitet og kompetanse i fokusDet viktigste vi gjør for det enkelte barnet og samfunnet som helhet er å bidra til at alle barn får en god start i livet. Med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen for barnehager, Barnekonvensjonen og ULNA Barnehagenes satsing innen psykisk helsefremmende barnehager, former vi robuste barn for fremtiden. Dette gjør vi ved å legge vekt på at barna er deltagende i et inkluderende fellesskap. Vår oppgave er å være bidragsyter til utjevning av sosiale forskjeller, samt sørge for at nødvendige forebyggende tiltak gis så tidlig som mulig. Alle våre medarbeidere møter barna med tillit og respekt. De ivaretar de behov enkeltbarnet har ut fra sitt ståsted. 

Vår visjon er “Vi griper barndommens muligheter  

ULNA barnehagene har 21 barnehager i Norge, og tar vare på over 1.100 barn hver dag. Hovedkontoret ligger på Helsfyr i Oslo.  

Gaustadsnippen Barnehage er eid av Hilde Eimstad, hun har drevet barnehagen siden oppstarten i 1992, altså i snart 30 årBarnehagen er beliggende på sykehus-området på Gaustad og har 60 ivrige barn. 

«ULNA barnehagene er veldig stolte og glade for at vi fant mange fellesnevnere i forhold til å drive barnehage med eier Hilde Eimstad. Vi gleder oss til å få en solid og godt drevet barnehage med på laget. Vi gleder oss til å bli kjent og jobbe videre med barna, foresatte og de ansatte i Gaustadsnippen Barnehage» sier Daglig leder i ULNA barnehagene Laila Haugen. 

ULNA Barnehagene og Gaustadsnippen Barnehage kan kontaktes ved spørsmål. 

 

Kontaktinformasjon:

ULNA Barnehagene                                              Gaustadsnippen Barnehage 
Laila Haugen/Daglig leder                                     Hilde Eimstad/Eier og Daglig leder 
Telefon: 48 27 15 39                                           Telefon: 92 25 01 40 
E-postlaila.haugen@ulna.no                               E-post: hilde@eimstad.no