FN Dagen

Markering av FN dagen

I ULNA- barnehagene markeres FN dagen. I Hauerseter Friluftsbarnehage inviterte de foreldre til høstsuppe på FN dagen.

Barna hadde laget høstlykter som de solgte for å samle inn penger til vår samarbeidspartner Stine Sofies Stiftelse


- Alle barn har rett til å ha det trygt og god