Nye eiere av ULNA

Nye eiere av ULNA Ulna AS har fra 01.01.19 inngått et strategisk samarbeid med Atvexa AB, som ny eier av 100 prosent av aksjene i selskapet.

 

Driften av Ulna vil fortsette som tidligere og under samme navn, men nå som et selvstendig datterselskap til Atvexa AB. Nåværende eiere Trond Ingvaldsen og Geir Hartmann, samt Bjørnar Ingvaldsen er med videre i styreverv og som deleiere i Atvexa AB.

Atvexa AB er et svensk eierselskap innen barnehager og skoler. Per dags dato har de 17 datterselskap, med til sammen 77 barnehager og 22 skoler. Vi har et meget positivt inntrykk av Atvexa og er trygge på at dette kommer til å bli en god løsning for Ulna.

For ansatte, barn og foreldre vil ikke eierbyttet komme til å forandre noe da ULNA AS skal drives videre som nå, som organisasjon og konsept.

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med Atvexa og videreutvikle Ulna sammen med de!