Her er Småklokkene, to og treåringer

På Småklokker er det 14 barn i alderen 2 - 3 år. Kristin er pedagogisk leder, Marita er barnehagelærer og støttepedagog og Kristine er erfaren pedagogisk medarbeider. Inara er pedagogisk medarbeider og kunstpedagog og . Vi voksne er veldig glad i jobben vår og gleder oss til å være sammen med barna hver dag.

 

 

Vi følger årets og barnas rytme og er mye ute med tanke på barns motorikk og glede over naturen. Vi kaller det naturnærvær, men vi har også forming, matlaging og synger masse. Gode trygge fang, og opplevelser ute og inne. Vi er også på tur til Setra der vi hører eventyr!
Ellers har vi rutiner som må følges i løpet av dagen. Barna skal spise, sove og bli skiftet bleie på. Dette velger  vi å gjøre til hyggelige og pedagogiske situasjoner. Vi ser på barnet som et individ som hver og en trenger spesiell oppmerksomhet.