Søke plass i Klokkergaarden Kultur- og Naturbarnehage

Barnehagen deltar i samordnet opptak for Drammens barnehagene. Søknad om opptak sendes på fastsatt skjema til Drammen kommune Opptak skjer fortløpende gjennom hele året.