Åpningstider

Våre åpningstider er fra kl. 07.00 – 17.00
Vi har stengt de siste 14 dagene i juli
Julaften og nyttårsaften holder vi
stengt, samt i romjulen
Onsdag før skjærtorsdag stenger
vi kl. 12.00

Vi har plasstilbud av ulike varianter og er
fleksible i forhold til å kunne gi barn og foreldre tilbud etter
ønske.

Plasstilbudene:

100 % plass 5 dager i uken, 9 timer pr. dag.
80 % plass 4 dager i uken, 9 timer pr. dag.
60 % plass 3 dager i uken, 9 timer pr. dag.

50 % 2+3 dager i uken, 9 timer pr. dag.

I dag gir barnehagen tilbud til nærmere 60 barn i alderen 1 - 5
år.