Blåklokkene er to og treåringene

Tilsammen er vi 13 barn og 4 voksne. Thorbjørn er pedagogisk leder, Kari og Vidar er erfarne pedagiske medarbeidere.

Årsplanen er vår veiviser, og følger de forskjellige fagområdene i løpet av året.
Vi er mye ute og vi elsker å gå på turer og å leke, også har vi mye kunst, matlaging og musikk.

Noen rutiner  må følges iløpet av dagen. Barna skal spise, hvile og gå på do. Dette gjør vi til hyggelige situasjoner for barna og er for oss gode pedagogiske stunder. Her opplever vi de gode møtene.

Når to- og tre-åringene får være sammen, kan vi ha ferre barn i gruppen og vi ser at de finner venner på tvers av alder. Barna lærer av hverandre og tar vare på hverandre

Vi ser på barnet som et individ som hver og en trenger spesiell oppmerksomhet og som vi ser som en person med sin karakter, ressurser og behov.