Periodeplan vinter og vår 2018

Tema: Et levende museum, «Det gode møte» med natur, kultur, årstider og andre mennesker.

Andre Bjerke har i år 100 års jubileum, og da har vi hans rim og regler som tema denne perioden.

 

                                    

Barnehagens visjon: «Barn fra Klokkergaarden er glad i mennesker, glad i naturen og glad i seg sjølv»

                                              

Prioriterte mål i halvårsplanen

Å gi barna gode opplevelser i møte med Friluftsmuseet, kultur og historie

Å gi barna gode opplevelser i møte med naturen – årstidene og naturnærvær.

Å gi barna gode opplevelser i møte med historier, eventyr, dikt, rim & regler og tradisjoner

Å gi barna gode opplevelser i møte med seg selv, hverandre og de voksne. Vi har ekstra fokus på det å være høflig. Vi hilser, takker for maten, er hyggelig i bemerkninger og tale

Å gi barna et eierforhold til de gamle husene, naturen rundt og historien for så igjen å ta ansvar for å ta vare på

 

Økosofi og bærekraftig utvikling

Alt henger sammen i en levende vev av bevegelser

Å se det lille i det store og det store i det lille

 

Kammerset:

Omsorg og trygghet er grunnleggende for å føle trivsel, glede og mestring. Det at barna blir trygge og tillitsfulle er viktig for oss.

Musikk og lek står sentralt. Vi synger, spiller gitar, har rim og regler, leker, tuller og tøyser.

«Disse tre små menn som heter Ditt og Datt og Dupetter sklir på sklien. Den er glatt! En må dette. Er det Petter? Eller er det Datt som detter? Eller var det Ditt som datt?» Andre Bjerke

Naturnærvær, motorisk aktivitet og akebrett – og så lager vi fuglemat. Fugleliv og ekorn følger vi tett fra vinduene våre. Utover våren sår vi frø og vi følger med på spiring. Og så følger vi med på vårtegn i skogen vår. Vi beveger oss i naturen.

Vi har også denne våren et prosjekt som heter huset vårt. Da får barna litt erfaring med det digitale. Med dette speiler vi også hjemmet – med foreldre, kjente og kjære for barna.

 Og så skal vi lage påskebilde i ramme med fjær. Påsken symboliserer også nytt liv.

Vi sår grønnsaker og blomster, og så undrer vi oss over det som spirer – i naturen og i drivhuset.

Knerten:

Visjon: Lekende barn tar vare på hverandre og jorda

Vi blir kjent med elementene snø, is og kulde, og skaper gode møter med ski, aking og skøyter. Vi følger med på forandringene – i lys, lyd, temperatur og vær.

Sanseturer i skogen som skaper nysgjerrighet og undring. Vi oppdager mangfoldet i naturen og øver opp evnen til å se det lille i det store. Økosofi=Naturvisdom.

Påskefesten forberedes, hvorfor feirer vi påske? Vi tar utgangspunkt i naturen, det spirer og gror; nytt liv - og også den kristne tradisjonen. Våren er såtid. Vi rydder i drivhus og hage, sår grønnsaksfrø og setter poteter. Og så kommer trekkfuglene tilbake! Vi forsker i naturen, og så rydder vi etter vinteren - «Ruskenaksjon».

Førskolebarna besøker Losjeplassen (livsgledebesøk hos de gamle) en gang i måneden – og før sommeren skal vi overnatte på Stronghytta!

Kunst og musikk har vi hver uke. «Gode møter» med sanger, eventyr, rim og regler. Vi skaper av ulike materialer.

Sommerfesten gleder vi oss til. Da skal vi underholde med det vi har øvet på gjennom våren.

 

Småklokker:

Vinter og snø! Vi aker, går på ski, tenner bål og koser oss ute. Og så hender det at vi spiser i Bryggerhuset. Da hører vi også om gamle dager, og det skal vi også når vi har om «gamle dager» og Henrik Wergeland i mai. Da skal vi kle oss i gammeldagse klær, kaste blink på blikkboks, ri på trehest mm – og så skal vi øve 17 mai sanger.

Utover våren utforsker vi nye turområder, lager mat på bål og etter hvert på primus. Nærvær i naturen, årstiden og endringene følger vi med på. Nytt liv i naturen, blomster som vokser frem – og så skal vi male blomster! Før påske skal vi så karse og tove med ull, og etter påske skal så i drivhuset og hagen vår.

Vi synger sanger som passer årstiden, og vi skal bla lære regla "Ja-grisen og Nei- grisen" av Andre Bjerke.

 Blåklokker:

Fastelavn og karneval – pinataen hjelper til med å lage. Og så har vi laget meisekasser, og de skal henges opp utover våren.

Ved siden av å ake og gå på ski, er vi også på jakt etter dyrespor i snøen.

Nærvær i naturen, i barnehagen og på tur. Snart kjenner vi solen bli sterkere og varmere, og solen står for oss som et symbol på liv, glede og varme. Påske, vår og nytt liv. Vi er tilstede i naturen, observerer og kjenner overgangen fra vinter til vår. Av ull skal kyllinger lages, og så skal vi male bilder.

Tradisjoner følges. Påskefest, tema «gamle dager», 17 mai og Henrik Wergeland. Vi vil også så og stelle i kjøkkenhagen, og når det blir sommer skal hele barnehagen ha sommerfest.