Periodeplan høsten 2017

Tema: Et levende museum, «Det gode møte» med natur, kultur, årstider og andre mennesker. Barnehagens visjon: «Barn fra Klokkergaarden er glad i mennesker, glad i naturen og glad i seg sjølv»

Prioriterte mål i halvårsplanen

Å gi barna gode opplevelser i møte med Friluftsmuseet, kultur og historie

Å gi barna gode opplevelser i møte med naturen – årstidene og naturnærvær.

Å gi barna gode opplevelser i møte med historier, eventyr, dikt, rim & regler og tradisjoner

Å gi barna gode opplevelser i møte med seg selv, hverandre og de voksne. Vi har ekstra fokus på det å være høflig. Vi hilser, takker for maten, er hyggelig i bemerkninger og tale

Å gi barna et eierforhold til de gamle husene, naturen rundt og historien for så igjen å ta ansvar for å ta vare på

 

Økosofi og bærekraftig utvikling

Alt henger sammen i en levende vev av bevegelser

Å se det lille i det store og det store i det lille

 

Kammerset: God omsorg og trygghet er grunnleggende for å føle trivsel, glede og mestring. Det at barna blir trygge og tillitsfulle er viktig for oss.

Vi følger årets rytme, og nå plukker vi tyttebær og blåbær i skogen, og vi høster inn urter og friske grønnsaker fra kjøkkenhagen. Vi er stadig på tur, men leker også ute i barnehagen og inne på Kammerset.

Vi tenner lys når det begynner å bli mørkere, vi maler og lager lanternelykter til Lanternefesten i november. Vi har fokus på omsorg og empati – vi deler med hverandre og føler fellesskap.

Sang med og uten gitar, bevegelse, bøker og eventyr.

I desember er adventstiden, ventetiden, der barna opplever Luciatoget, vi baker og smaker, og adventspiralen med levende lys. På nissefesten kler vi oss ut som smånisser.

 

Knerten:

Visjon: Lekende barn tar vare på hverandre og jorda

«Markens grøde», høsttakkefest. Vi høster inn fra skogen, drivhus og hage, besøker korn- og grønnsakåker – og får kjennskap til hvor maten kommer fra.

Førskolebarna besøker også brannstasjonen, Losjeplassen (livsgledebesøk hos de gamle) og skaper liv i Landhandelen. Dessuten har de sitt eget opplegg i lavvoen noen av dagene.

Kunst og musikk har vi hver uke, og så går vi turer der vi bruker alle sansene. Naturnærvær, barnas nysgjerrighet og observasjoner av endringer i naturen. «Gode møter» med kjente eventyr.

I november forberedes Lanternefesten ved å lage lykter og fortelle om St Martin. Empati, hjelpsomhet og vennskap.

I desember skaper vi hygge og forventing til høytiden som kommer. Vi tenner lys, har adventssamlinger og adventspiral. «Det gode møte» med desember, gode opplevelser rundt julens tradisjoner, slik at det skaper gode minner.

 

Småklokker:

Vi er i naturen, går turer i nærområdet og høster inn fra skogen og fra hagen. Erfaringene skaper forståelse for hvor maten kommer fra.

Vi skaper gode møter med naturen, kulturen og eventyr. Naturnærvær: Vi har eventyrsamlinger i skogen. FN dagen markeres også, og da forteller vi om fadderbarnet vårt som bor i Guatemala.

Fra lys til mørke. Vi forbereder lanternefesten med å fortelle om St Martin, og har fokus på hjelpsomhet og å ta vare på hverandre. Lanterner males og monteres klare til lanternefesten.

Kunstaktiviteter, sang og musikk preger også høsten. Grete har musikksamling hver tirsdag, og så lager vi litt som vi kanskje sparer til jul?

 

Blåklokker:

Visjon: På Blåklokker fanger vi barnas følelser og initiativ og lar de aktivt delta i

hverdagen sin.

Vi høster inn i fellesskap, og markerer med høsttakkefest i september.

Lanternefesten med historien om St Martin, lys og lanternelykter i november. I forkant forsker vi litt mer på lyset som essens i tilværelsen, i naturen og i "laboratorie".

Naturnærvær, årstid og turer. Musikk, tradisjoner og stemning – adventstid.