Å se barnet som subjekt

For å ha dette grunnsynet med oss i barnehagedagen kreves det en bevissthet av personalets forhold til: Barns medvirkning Omsorg Barns lek Barnehagens læringsmiljø