Helse, miljø og sikkerhet - barn og sykdom

Barnehagen vår har regler og rutiner for smittevern og hygiene for å sikre at barnehagen drives slik at risikofor smittsomme sykdommer blir så liten som mulig. Disse reglene minner vi hverandre stadig på og alle er pålagt å følge disse. Likevel blir barn syke. Foreldrene har også et ansvar for sitt barn og barnehagen. Her er et skriv som kan være nyttig når dere lurer på om barnetskal i barnehagen eller må bli hjemme Webansvarlig Klokkergården Barnehage AS - 26.01.2015 11:27

FRISK NOK ELLER SYK?

 

Er barnet mitt friskt nok til å gå i barnehagen i dag?

Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet. Hensikten med denne informasjonen er å gi råd som gjør det enklere for deg å avgjøre dette.

For å avgjøre om barnet skal gå i barnehagen eller være hjemme, bør du alltid ta utgangspunkt i barnets behov. Et sykt og slapt barn trenger ro og omsorg, og da kan det være at hverdagen i barnehagen med mange barn og mange aktiviteter ikke er det beste stedet. Barnet kan være i barnehagen når det orker å delta i de vanlige aktivitetene, og når det kan være ute.

Generelt bør barnet ha utbytte av å være i barnehagen. Dersom almenntilstanden er sterkt nedsatt, barnet er slapt, grinete, ikke interessert i lek, har dårlig appetitt og ute av stand til å følge vanlige aktiviteter, bør det holdes hjemme fra barnehagen.

Foruten vurdering av barnets almenntilstand, tas smittefaren med i betraktning. Det kan anses som nødvendig å holde barnet hjemme for å beskytte de andre barna i barnehagen mot smitte. Dette gjelder spesielt ved diare eller oppkast, som er svært smittsomt for både barn og voksne i inntil 48 timer etter siste gang barnet hadde diare eller kastet opp.

 

Som mor eller far er du ekspert på ditt eget barn og kan ta den riktige bedømmelsen. Personalet som ser barnet i barnehagen kan bedømme om barnet klarer å være i gruppefellesskapet på avdelingen. Rådfør deg med dem om du er usikker.

Kontakt lege dersom du er i tvil om barnets diagnose eller behandling.

 

Folkehelseinstituttet har gitt ut anbefaling til når et barn bør holdes borte fra barnehagen, og anbefalingene under tar utgangspunkt i dette:

Sykdom

Anbefaling

 

Diare eller oppkast

("Omgangssyke")

 

Barnet holdes hjemme i akuttfasen. For å unngå spredning av sykdommen skal barnet holdes hjemme i 48 timer etter siste gang det kastet opp eller hadde diare.

Feber

Barnet skal holdes hjemme. Etter flere dager med feber, bør barnet ha en feberfri dag hjemme før det kommer tilbake til barnehagen.

Forkjølelse

Almenntilstanden avgjør om barnet holdes hjemme.

Hoste

Almenntilstanden avgjør om barnet holdes hjemme.

Vondt i halsen

Almenntilstanden avgjør om barnet holdes hjemme.

Øreinfeksjon

Kontakt lege

Barnet kan gå i barnehagen dagen etter igangsatt behandling av antibiotika ved bakterieinfeksjon.

Almenntilstanden avgjør om barnet holdes hjemme ved virus infeksjon.

Halsbetennelse

Kontakt lege dersom du tror barnet har halsbetennelse.

Etter et døgn med antibiotika skal barnet være symptomfri. Almenntilstanden avgjør om barnet holdes hjemme dersom det ikke fortsatt har feber.

 

Øyeinfeksjon

Kontakt lege

  • Dersom legen finner at behandling ikke er nødvendig, kan barnet gå i barnehagen som normalt.
  • Dersom barnet behandles med øyendråper, kan barnet gå i barnehagen dagen etter at behandling er igangsatt.

 

Barnemark

Barnet kan gå i barnehagen dagen etter igangsatt behandling (uten resept på apotek).

Ofte er flere barn smittet, og derfor setter vi pris på å bli orientert dersom dere hjemme oppdager dette.

 

Vannkopper

Barnet skal holdes hjemme til hudutslettet er tørket inn og almenntilstanden tillater det.

 

Meslinger/Kusma eller Røde hunder

Sjelden pga. vaksineringsprogram

 

Barnet kan gå i barnehagen 1 uke etter sykdomsutbrudd dersom almenntilstanden tillater det.

Kikhoste

Sjelden pga. vaksineringsprogram

Kontakt lege

Barnet kan gå i barnehagen 5 dager etter at antibiotikabehandling er startet.

Almenntilstanden avgjør dersom det har gått mer enn 3 uker siden symptomene startet (ikke lenger smittsomt).

 

Brennkopper

Kontakt lege

Barnet skal behandles og holdes hjemme til hudutslettet er under kontroll, dvs. inntørket og ikke lenger væskende. Barn med små og få lesjoner som er godt tildekket kan gå i barnehagen.

 

Hånd-,fot-og munnsyke

Almenntilstanden avgjør om barnet holdes hjemme dersom det ikke har feber.

 

Skarlagensfeber

 

Kontakt lege.

Barnet kan gå i barnehagen dagen etter at behandling er påbegynt så lenge almenntilstanden tillater dette.

 

Dersom barnet skal holdes hjemme fra barnehagen meldes dette direkte til barnets avdeling.vvv