En dannelsesreise med eventyrbriller og gode møter

Velkommen til oppstart av prosjektet «en dannelsesreise med eventyrbriller og gode møter» Eller skal vi kalle det en konfirmasjon, for i konfirmasjonen blir vi styrket. Det betyr at vi ikke skal sette i gang noe nytt, men vi skal bli styrket til bevisst å arbeide videre med det vi har grunnlagt fra starten, Barnehagen vår har helt spesielle fysiske forutsetninger, natur og kultur i form av museumsbygningene, men det er vi som voksne, som legger til rette for å skape «de gode møtene».

Jeg opplever at alle de voksne i barnehagen er glade for  jobbe i disse omgivelsene, vi er glade i naturen og vi er glade for være formidlere til barn og voksne om hvor viktig dette er.

Grunnprinsippene – barnehagens verdigrunnlag og pedagogisk plattform ligger fortsatt i bunnen, men ordene Øko-sofi og bærekraftig utvikling har kommet inn.

Vi skal altså gå litt dypere i materien og jeg er kjempeglad for at Hanne Lund Kristensen  blir med oss. Vi er også inspirert av Per Ingvar Haukeland og Randineborg barnehage. De dukket alle opp i rett tid!  Tilfeldig eller?

Vi regner med å se mer til dem.  Alt henger inderlig sammen i en levende vev av bevegelser (Arne Næss)

Ordene til Comenius, kommer til å bli gjentatt og gjentatt, «vi skapes mens vi skaper.»

 For oss betyr det at vi ikke skal sitte i flere møter enn det vi allerede gjør, vi skal ikke på kurs mer enn det vi mener er viktig for oss, vi skal ikke skrive mer enn det vi allerede gjør (eller i hvert fall skulle ha gjort), vi skal ikke lese mer enn det vi allerede gjør, men det vi gjør – det gjør vi sammen og med bevissthet og undring og  ja, vi skal rett og slett være forskere i vår egen barnehagen. Vi kommer til å undre oss, stille oss flere spørsmål og få mange svar. Det blir det forskning ut av.

Det er barna det handler om. Vi gjør dette  fordi vi vet det er viktig. Vi gjør det på den måten VI mener barna lærer på, nemlig gjennom «det gode møtet». For i»det gode møtet» ser vi rammeplanen for barnehagen og Kunnskapsdepartementets strategiplan for et bærektaftig samfunn, som også er vårt pedagogiske verktøy, og nok av kloke, rause og engasjerte voksne.

Vi ser at vi kan være en foregangsbarnehage i arbeidet med prinsippene  for bærekraftig utvikling som Kunnskapsdepartementet formidler gjennom sin strategiplan. Derfor mener vi at dette arbeidet er viktig også for oss selv og for samfunnet og for fremtiden.

Vi deltar ikke fullt ut i Drammensprosjektet, Norges beste barnehage. Det er ikke fordi vi ikke tror at kompetanse, kunnskap og god ledelse er viktig, men vi har valgt å gjøre det på VÅR måte.

Den voksnes viktigste oppgave er å være bevisst på seg selv og sine

valg i enhver situasjon sammen med barnet.

Det handler om å være levende i livet, kjenne på gleden og at det er « i ingenting det skjer!»

Økosofi forsøker å stille opp normer for menneskets forhold til naturen og for hverandre og å avgi og begrunne verdidommer om faktiske og forventede begivenheter og prosesser i naturen, særlig om dem som følger av eller kan påvirkes av menneskelig planlegging og handling. Mangfold og likevekt (balanse) er sentrale verdier i økosofien.